Игри

Информация за страница Кърджали

Кърджали е град в Южна България и е център на едноименната община и област. Разположен е в сърцето на Източнородопския планински масив, на двата бряга на река Арда. На около 15 км от него е разположен древният град Перперикон, а на 50 км – Хасково. Той е най-близкият областен град до него. Според легендите и преданията името на града произлиза от османски пълководец, който след години на военни подвизи става проповедник. Когато някъде през 14-ти век той умира, неговите последователи възстановяват едно от разрушените селища близо до гроба му. През 20-ти век този гроб е отворен, но се оказва напълно празен. Това кара археолозите да направят извода, че той е по-скоро символичен. В продължение на цели три хилядолетия този край е бил люлка на различни култури и цивилизации. Траки, елини и римляни са само три от многобройните цивилизации, а списъкът може да бъде удължен със славяни, прабългари, византийци, османски турци и латини. През Средновековието градът носи името Ахридос и е важен християнски център.

     Предполага се, че траките са първите заселници по тези имена. През 6-ти век по средното течение на Арда се заселват славяни и прабългари. В наши дни личат следи от миналото на Първото и Второто български царства. Те заимстват културата на местното население, макар да установяват свои език и традиции. При образуването на Българската държава този край все още се намира в пределите на Византийската империя. В пределите на страната той влиза едва при властването на цар Симеон. През периода 11 – 14 –ти век на територията на днешния град е съществувало селище, което се счита за негов първообраз. Източните Родопи са непрекъснато подлагани на нашествия поради своето изключително важно стратегическо положение. Според множество легенди и материални доказателства защитник на Родопите в тези бурни и размирни години, когато воюват византийски феодали и българи, е Момчил юнак. Неговото име се свързва още и с първата съпротива на българите срещу османското нашествие. През 1370 – 1371 г. родопчани водят неуспешни битки с цел да спрат набезите на Мурад 1-ви. Българските крепости в региона обаче са премазани, а голяма част от населението е избито. Друга част намира закрила в непристъпните дебри на Родопите, за да съхранява българския дух и език.

     Кърджали преминава в границите на България съгласно решенията на Санстефанския договор от 1878 г. През същата година на Берлинския конгрес е постановено градът да бъде поставен в пределите на автономната област Източна Румелия. Топханенския акт през 1886 г. обаче отново го връща под владението на султана като компенсация на Съединените между Княжество България и Източна Румелия. По време на Балканската война е завзет от Хасковския отряд на 21 октомври 1912 г. и след края на войната остава в българските предели. В центъра на града се издига паметник на Освободителите в чест на героите, загинали за присъединяването на града към България. През 1934 г. е обявен за околийски център, а след 1949 г. се развива и като окръжен център. През Средновековието градът и най-вече манастирът Свети Йоан Продром е бил средище на една от най-големите християнски епархии. В миналото там е живяла еврейска общност.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker